Welkom op de site van de tandartsen in Kampen, IJsselmuiden, Emmeloord en Urk.

Door de vermindering van het aantal locaties van praktijken en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting en de verhoging van de dienst frequentie per locatie is het helaas nodig de structuur van de waarneemdienst te veranderen.
Wij hopen op deze manier de dienstverlening buiten openingstijden van de tandartspraktijken te waarborgen voor de toekomst en ook de toestroom van tandartsen naar deze regio te vergemakkelijken en zo voldoende tandheelkundige zorg te waarborgen in deze regio!

We zijn ons er van bewust dat hiermee de acute tandheelkundige zorg wat verder weg kan zijn, maar helaas wel noodzakelijk.
Tevens vervallen in de toekomst de open spreekuren op zaterdag en zon – en feestdagen, hiervoor komt een spreekuur met telefonische vooraanmelding.
Dit voorkomt onnodige wachttijd tijdens de dienst. Wel is het belangrijk dat u vroeg belt om te horen wanneer u verwacht wordt.

De dienst is uitsluitend bedoeld voor acute klachten, ongevallen en nabloedingen bij afwezigheid van uw tandarts en u niet meer kan wachten door de ernst van de klacht tot uw tandarts weer aanwezig is.